Monitor in de zorg biedt Verloskundige Samenwerkings Verbanden (VSV ‘s) een compleet digitaal kwaliteitsdashboard, een systeem voor het doen en beheren van meldingen van incidenten en klachten en een Documentbeheersysteem. Met de monitor wordt voldaan aan de kwaliteitseisen van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en de Privacywetgeving.

De richtlijnen in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg geven de eisen aan waaraan het VSV dient te voldoen. Het VSV moet metingen verrichten onder andere op het gebied van cliënt-tevredenheid, samenwerking en tijdige zorgverlening. Daarnaast moet het VSV een verbetercyclus ontwikkeld hebben.

De monitor is ontwikkeld voor het Verloskundige Samenwerkings Verband en alle deelnemende zorgprofessionals; ziekenhuizen, verloskundigen en kraamzorgorganisaties.