In het kwaliteitsdashboard van Monitor in de Zorg zijn alle kwaliteitseisen vanuit de Zorgstandaard omgezet naar meetbare indicatoren. Elk onderdeel van de zorgstandaard wordt op deze wijze getoetst, gemonitord en kan worden verbeterd.
De kwaliteitscyclus van het VSV vindt in de Monitor plaats.

Het Kwaliteitsdashboard van Monitor in de Zorg biedt het volgende:

  1. Met het kwaliteitsdashboard voldoet het VSV aan alle kwaliteitseisen zoals gesteld in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg;
  2. Het kwaliteitsdashboard biedt aan het VSV een kant en klaar systeem én kwaliteitscyclus met een dashboard met (real time) uitkomsten;
  3. Via dit dashboard kan op eenvoudige wijze het VSV alle uitkomsten monitoren en beheersen. Eigen indicatoren, normen en eventuele verbetermaatregelen zijn eenvoudig toe te voegen binnen het eigen VSV;
  4. Uitkomsten kunnen worden afgezet tegen de benchmark van VSV ‘s;
  5. Via de monitor vindt uitvraag plaats van cliëntevaluaties en NPS door middel van een gevalideerde vragenlijst. Uitkomsten worden real time getoond in het dashboard;
  6. Zorgverleners kunnen via Monitor in de Zorg op een veilige manier meldingen doen van transmurale incidenten en klachten. Uitkomsten van deze meldingen en eventuele verbetermaatregelen worden opgenomen in het kwaliteitsdashboard.