Zorgverleners kunnen op een veilige manier meldingen doen van transmurale incidenten.

Vanuit kwaliteitsmanagement bezien vormen meldingen van incidenten een belangrijk onderdeel van de verbetercyclus van de organisatie. Voor het VSV is als eis opgenomen in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg dat het VSV beleid ontwikkeld ten aanzien van incidenten.

Voor het VSV spelen transmurale (bijna) incidenten een belangrijke rol in de verbetercyclus.

Iedere zorgverlener binnen het VSV kan een melding doen van een transmuraal incident.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om een transmuraal (bijna) incident waarbij een foutieve overdracht van de cliënt heeft plaatsgevonden binnen de geboortezorg en dit net op tijd is gesignaleerd door de zorgverlener.

Na het doen van de melding ontvangen de aangestelde beheerder(s) van het VSV automatisch de melding.

Er kan een melding gedaan worden binnen het betreffende VSV, maar ook voor andere aangesloten VSV ’s bij Monitor in de Zorg. Deze VSV ’s zijn eenvoudigweg te kiezen via een selectiemenu.

De beheerder stuurt vervolgens de melding ter behandeling door naar de betrokken zorgverlener(s). De beheerder monitort vervolgens de terugrapportage en registratie in het dashboard.

Uitkomsten van transmurale incidenten en eventuele bijbehorende verbetermaatregelen worden (geanonimiseerd) opgenomen in het kwaliteitsdashboard van het VSV.

De monitor voldoet aan alle Privacywetgeving.