Zorgverleners kunnen op een veilige manier meldingen doen van transmurale klachten.

Vanuit klachtenmanagement bezien vormen klachten een belangrijk onderdeel van de verbetercyclus van de organisatie. Voor het VSV is dan ook als eis opgenomen in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg dat het VSV hierin beleid ontwikkeld en maken transmurale klachten een onderdeel uit van de verbetercyclus.

 

Iedere zorgverlener binnen het VSV kan een melding doen van een klacht.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om een klacht van een cliënt die betrekking heeft op de werkwijze/protocollen van de zorgverlener of zorgverleners binnen het VSV.

 

Na het doen van de melding ontvangen de aangestelde beheerder(s) van het VSV automatisch de melding. Het VSV kan afspreken dat de TIM beheerder bij klachten altijd overlegd met het bestuur over de opvolging van de klacht.

Er kan een melding gedaan worden binnen het betreffende VSV, maar ook voor andere aangesloten VSV ’s bij Monitor in de Zorg. Deze VSV ’s zijn eenvoudigweg te kiezen via een selectiemenu.

De beheerder stuurt vervolgens de melding ter behandeling door naar de betrokken zorgverlener(s). De beheerder monitort vervolgens de terugrapportage en (geanonimiseerde) registratie in het dashboard.

 

Uitkomsten van transmurale klachten en eventuele bijbehorende verbetermaatregelen worden (geanonimiseerd) opgenomen in het kwaliteitsdashboard van het VSV.

De monitor voldoet aan alle Privacywetgeving.